Tevredenheidsonderzoek bij werving personeel zit in de lift

Door de krappe arbeidsmarkt wordt tevredenheidsonderzoek bij de werving van personeel steeds belangrijker voor werkgevers en bijvoorbeeld uitzendbureaus. Voor bemiddelaars op de arbeidsmarkt – zoals de uitzendbranche en detacheringsbranche – is dit tevredenheidsonderzoek extra complex omdat naast de beleving van kandidaten ook de tevredenheid van hun opdrachtgevers én de eigen matchingsspecialisten belangrijk is. Feedback tools voor werving en selectie en e-recruitment moeten daarom flexibel zijn, zowel qua doelgroepen als de te gebruiken meetmethodes.

Door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt neemt de belangstelling voor online feedback software onder werkgevers en intermediairs (voor bijvoorbeeld recruitment, detachering, uitzenden en payrolling) momenteel sterk toe. Specifiek voor tevredenheidsonderzoek in de uitzendbranche en detacheringsbranche zien wij dat met name sinds de tweede helft van 2017. Dat onderzoek naar de customer experience is complex omdat dit gericht is op kandidaten én opdrachtgevers.

Beter en efficiënter matchen

Met moderne feedback software is dit tevredenheidsonderzoek laagdrempelig en continu uit te voeren voor beide doelgroepen. Zo zijn alle relevante klantervaringen – in de meest ruime zin – te meten. Om de uitkomsten daarna te kunnen vertalen naar doelgerichte acties voor het wervingsproces. Op die manier kunnen uitzendbureaus, detacheringsbureaus en andere intermediairs beter en efficiënter matchen en gericht werken aan de klantloyaliteit van kandidaten én opdrachtgevers.

Intercedenten en andere wervingsspecialisten kunnen direct betere contacten leggen, dankzij de feedback van kandidaten en opdrachtgevers. En hoe beter hun ervaring met een bureau is, hoe sneller daarna een goede nieuwe match vaak gemaakt kan worden.

Flexibel tevredenheidsonderzoek uitzendbureaus en intermediairs

Feedback tools voor werving en selectie moeten dus flexibel zijn, qua doelgroepen en meetmethodes. Dat geldt in het bijzonder voor tevredenheidsonderzoek van uitzendbureaus en andere intermediairs in hun nog complexere situatie. Bovendien is de ene intermediair de andere niet. De meetbehoefte bij Randstad, Yacht of bijvoorbeeld een kleine payrolldienstverlener is vaak behoorlijk verschillend. De vraagstelling is uiteraard afhankelijk van het soort arbeidsbemiddeling en de specifieke meetbehoefte. Bij payrolling kan dit bijvoorbeeld meer gericht zijn op het beleefde gemak van de verloning.

Zeker intermediairs moeten bij hun keuze voor een meetplatform goed letten op de geschiktheid voor al hun doelgroepen (kandidaten, opdrachtgevers en eigen matchingsspecialisten). Daarbij zijn vaak ook verschillende meetmethodes gewenst. Naast de bekende NPS (Net Promoter Score) kan bijvoorbeeld ook CES (Customer Effort Score) belangrijk zijn. Die geeft aan in hoeverre iemand zich voor zijn gevoel moet inspannen om een actie te voltooien.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek in de lift bij uitzendbureau

Medewerkerstevredenheidsonderzoek bij een uitzendbureau wordt ook steeds belangrijker nu talenten in de aangetrokken economie steeds schaarser worden. Dat geldt ook voor goede recruiters en matchingsspecialisten. Dat is voor spelers op het gebied van staffing een belangrijke reden om hun eigen mensen steeds vaker kort om feedback te vragen. Met vragen over hun tevredenheid in het algemeen, maar ook specifiek over hun beleving van het matchingsproces.

Het platform van GrowPromoter (benut door bijvoorbeeld Randstad, Tempo-Team, Accord, Covebo en 3G Payroll) kan deze employee experience (EX) meten naast de customer experience (CX). En ook de samenhang tussen beiden, gewoon met alle uitkomsten overzichtelijk op één dashboard. Die samenhang wordt zeker na enige tijd meten ook steeds interessanter. Want uiteindelijk zorgen vooral tevreden medewerkers voor tevreden klanten, of dat nu kandidaten of opdrachtgevers zijn.

Nieuwsgierig geworden?

Of heeft u andere vragen over onderzoek naar klanttevredenheid of medewerkerstevredenheid bij de werving, selectie en bemiddeling van personeel? Stel ons uw vraag gerust direct en vrijblijvend.

Deel dit bericht:
Meer informatie
Wilt u na het lezen van dit item meer informatie of vrijblijvend gebruik maken van onze demo omgeving? Vraag dat dan hier aan.
ContactDemo Aanvragen

Nieuws

Alle artikelen