MODERN MTO GEEFT STRUKTON WORKSPHERE MEER GRIP OP EX

“Beter zicht op effect HR-beleid en belangrijke actiepunten”

Doelgericht verbeteren van de medewerkerstevredenheid is sinds 2017 een belangrijk thema bij Strukton Worksphere. Sinds 2018 houdt dit bedrijf daarom jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) met GrowPromoter. Dat zorgt voor meer grip en concrete actiepunten voor belangrijke HR-thema’s. En extra mogelijkheden voor korte metingen rond specifieke thema’s, zoals exitgesprekken. Drie HR-managers van Strukton Worksphere delen hun ervaringen.

Strukton Worksphere is een technische dienstverlener in de installatietechniek en bouw met 1800 medewerkers. Een belangrijke kernactiviteit is het ontwikkelen en revitaliseren van vastgoed en de verblijfsomgeving voor functies zoals werken, wonen, recreëren en reizen. “In assetmanagement speelt data een steeds grotere rol. Zo voorzien slimme sensoren ons van specifieke informatie voor voorspelbaar data-gestuurd onderhoud. Maar ook voor ons personeelsbeleid wilden we data beter benutten voor onze HR-doelstellingen”, schetst HR Manager Jos van der Vegt.

Zicht op beleving en acties EX

Sinds 2017 ligt de focus van de organisatie meer op de employee experience (EX). “Want vooral tevreden medewerkers maken tevreden klanten”, zegt HR-collega Marcel Coenen. “Daar is ons HR-beleid meer op gericht. Daarom wilden we ook weten hoe medewerkers dit waarderen, wat de effecten zijn en waar verbeteracties nodig zijn.” Voorheen werd globaal eens per vier of vijf jaar een klassiek MTO afgenomen met een langere vragenlijst. Nu groeide volgens HR-manager Kim Rolf von den Baumen de behoefte aan meer laagdrempelige ‘pulse metingen’ met een jaarlijks MTO. “We wilden betere sturingsgegevens en een online platform dat we zelf flexibel kunnen inrichten om de juiste vragen te stellen. Eventueel ook voor extra metingen naast het MTO.”

Het eerste MTO nieuwe stijl

Na een tender is gekozen voor het meetplatform van GrowPromoter. Van der Vegt: “Zij hebben een modern online platform, vragenlijsten en ze helpen ons als dat nodig is om eigen vragen te stellen. Ook helpt onze vaste contactpersoon (Hans Schut) van GrowPromoter met advies en het interpreteren van uitkomsten om onze concrete actiepunten te bepalen.” De vragen van het MTO zijn sterk gericht op zes belangrijke kernthema’s: leiderschap, waardering van het eigen werk, vitaliteit, samenwerking, communicatie en de persoonlijke ontwikkeling. In mei 2018 is voor het eerst een MTO uitgevoerd met GrowPromoter. “We hadden eerdere meetervaringen, maar nu konden we met minder vragen beter de diepte in. De uitkomsten waren een waardevolle nulmeting en bevestigden hoe we ervoor dachten te staan. Er kwamen ook al meteen actiepunten uit. Vooral op het gebied van leiderschap, communicatie en vitaliteit.”

Zichtbare groei bij tweede MTO

Nog interessanter werd de tweede meting in september 2019 toen de uitkomsten vergeleken konden worden met 2018. Het ‘rapportcijfer’ voor de trots op de eigen organisatie bleek gestegen van 7,1 naar 7,4 en de eNPS (Employee Net Promotor Score) van 6,8 naar 7,4. Coenen: “Dat is veel in één jaar tijd voor een landelijk gemiddelde. Onze inzet voor mensen, ontwikkeling en leiderschap bleek gewaardeerd te worden. Dat zien we ook terug in het werkplezier en in lager verloop. Daarnaast kregen we in alle regio’s feedback voor nieuwe actiepunten.” Von den Baumen: “We zien ook dat thema’s als leiderschap, vitaliteit, communicatie en bij de staf werkdruk(beleving) belangrijk blijven. Daar kunnen we nu nog doelgerichter op inzetten.” In de regio Noordoost bijvoorbeeld is het frequent geven van goede en opbouwende feedback door leidinggevenden nu een belangrijk aandachtspunt. Van der Vegt: “We hebben aandacht gegeven aan leiderschap en in 2019 volgde een aantal team- en groepsleiders een leiderschapsprogramma. Het is prachtig om te zien dat in het MTO nu 80% van de medewerkers tevreden is over het leiderschap van hun leidinggevende, maar dat ze vooral nog regelmatiger feedback willen van hun leidinggevende. Dat nemen we mee in ons vervolgtraject. De lokale initiatieven hebben ook geresulteerd in een nieuw MD-leiderschapsprogramma, een gedegen basis voor alle nieuwe leidinggevenden in onze organisatie.”

HR-thema’s leven sterker

De grootste winst van het jaarlijkse MTO met GrowPromoter is volgens de drie HR-managers dat ze dit onderzoek nu jaarlijks kunnen uitvoeren met minder vragen, maar wel meer doelgericht op de belangrijke HR-thema’s. “We kunnen het effect van onze inzet nu meten, ontwikkelingen goed volgen en doelgericht nieuwe actiepunten kiezen”, zegt Van der Vegt. Von den Baumen: “En doordat we jaarlijks meten, blijven we intern ook beter in gesprek over de thema’s. Want wij bespreken de uitkomsten en sturingsgegevens met leidinggevenden en zij met medewerkers. Zo blijven de thema’s prominent op de agenda staan en komen vanuit de teams zelf suggesties om het morgen direct beter te doen.” Daarnaast kan GrowPromoter ook voor andere tevredenheidsmetingen worden ingezet. Dat gebeurt bij Strukton Worksphere sinds 2019 ook al. Allereerst voor exitgesprekken met vertrekkende medewerkers. Coenen: “Ik verwacht dat dit ook steeds meer voor andere onderwerpen gaat gebeuren, bijvoorbeeld als we specifiek willen inzoomen op bepaalde arbeidsvoorwaarden.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanpak bij Strukton Worksphere of tevredenheidsonderzoek onder personeel of klanten van uw organisatie?

HR manager Jos van der Vegt

BENIEUWD HOE WE U KUNNEN HELPEN?

Laten we kennismaken?

Neem contact op

Nieuws

Alle artikelen

MEER INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE?

KOM IN CONTACT MET ONS

Contactformulier

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.