Meten werknemerstevredenheid essentieel voor optimaliseren thuiswerken

Door het vele thuiswerken doen werkgevers er verstandig aan om de werknemerstevredenheid en beleving van medewerkers goed in de gaten te houden. Enerzijds om hulp te bieden bij zorgen, stressklachten en het sterk oplopende verzuim, maar ook om werkprocessen, de samenwerking en het leidinggeven op afstand te verbeteren. Want thuiswerken is een blijvertje, maar de ondersteuning van werkgevers is wel hard toe aan nieuwe stappen.

Leerproces in fases

Door de coronamaatregelen gingen veel mensen acuut thuiswerken. Dat is een gewennings- en leerproces met verschillende fasen. Nadat werkgevers en medewerkers in maart en april vooral nog even onwennig zochten naar de juiste aanpak en thuiswerkplekken werden ingericht, bleek dat best goed te gaan. In mei bleek de tevredenheid over thuiswerken onder werkenden al een stuk hoger dan in april, toont dit thuiswerkonderzoek dat in Nederland is uitgevoerd. Wel blijken de behoeften van verschillende medewerkers sterk te kunnen verschillen. Dat vereist meer maatwerk in het faciliteren van thuiswerk.

Meer verzuim door somberheid en stress

Wie dieper in de Employee Experience (EX) van thuiswerkers duikt, ziet beter waar de behoeften en acute knelpunten van specifieke medewerkers (en leidinggevenden) liggen. Veel medewerkers blijken bezorgd en dat kan na langere tijd leiden tot problemen zoals verzuim of verminderde motivatie. De tweede coronagolf zorgde in oktober voor explosieve groei in ziekteverzuim. Niet alleen door ziekteverschijnselen en preventieve quarantaine tot de testresultaten er zijn, maar vooral ook door de somberheid en stress door de coronacrisis.

De (privé) zorgen van thuiswerkers waren zeker aan het begin van de pandemie direct groot. Maar ook nadat de eerste coronagolf daalde en maatregelen versoepeld werden, bleek ongeveer de helft van de mensen bevreesd te zijn en (financiële) zorgen te hebben, toont onderzoek van de internationale adviesorganisatie Willis Towers Watson in augustus (ook in Nederland). Bovendien zeggen twee van de drie thuiswerkers nog steeds veel last te hebben van afleiding.

Deels thuiswerken blijft

Hoe gaan werkgevers en leidinggevenden hiermee om? Want na meer dan een halfjaar (gedeeltelijk) thuiswerken zou je verwachten dat de onwennigheid van het begin er nu wel af is. En het eind komt voorlopig ook nog niet in zicht. Want ook na deze pandemie blijft het thuiswerken ongetwijfeld een grotere rol spelen dan voorheen. Want bijna iedereen heeft nu (noodgedwongen) kunnen ervaren hoe thuiswerken gaat, hoe de tools (zoals Microsoft Teams) precies werken en in welke gevallen werken op afstand goed kan of zelfs beter is.

Het wordt interessant om te zien wat dit straks betekent voor thuiswerken, efficiency en bijvoorbeeld de besparingen op reistijd. Dit past ook feilloos in de ontwikkelingen van de Vierde Industriële Revolutie (industrie) die nu gaande is. Daarin gaan technologie, verduurzaming en efficiency hand in hand en dat verandert werk- en productieprocessen tot in de kern. De coronacrisis lijkt die ontwikkeling te versnellen.

EX thuiswerkers meten en optimaliseren

Mensen blijven hoe dan ook meer thuiswerken. Dat betekent ook dat het faciliteren van thuiswerkers verder geoptimaliseerd moet worden, juist met oog voor het maatwerk dat nodig is voor verschillende medewerkers. Na de coronacrisis zullen de zorgen over de pandemie uiteraard afnemen, maar de behoefte aan goede ondersteuning en anders leidinggeven ‘op afstand’ wordt alleen maar groter.
Het meten van de beleving en behoeften van medewerkers wordt hierdoor nog belangrijker voor het succes van organisaties. Gelukkig kan het meten van de EX met online technologie en platforms (zoals GrowPromoter) tegenwoordig heel laagdrempelig plaatsvinden, met één of enkele vragen op juiste moment. De feedback die dat oplevert, is essentieel om het thuiswerken verder te optimaliseren, zodat het productief gebeurt en met veel werkplezier.

De verwachting is dat werkgevers deze stap nu en de komende tijd steeds vaker zetten. Mogelijk ook in samenhang met het meten van de klantbeleving (Customer Experience). Want hoe waarderen klanten de prestaties van uw organisatie als die steeds vaker (deels) thuis geleverd worden? Wij meten beiden (EX én CX) en blijven deze cruciale ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen.

Rogier Taylor

Directeur en medeoprichter van GrowPromoter

Deel dit bericht:
Meer informatie
Wilt u na het lezen van dit item meer informatie of vrijblijvend gebruik maken van onze demo omgeving? Vraag dat dan hier aan.
ContactDemo Aanvragen

Nieuws

Alle artikelen