Patiënttevredenheid onderzoeken met PREM, PROM & MEER

Het onderzoeken van de patiënttevredenheid en meten van patiëntervaringen heeft een sterke vlucht genomen bij zorginstellingen. Eerst vooral door de introductie van gereguleerde marktwerking in de zorg (2006). Maar inmiddels kijken steeds meer ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen, apotheken en organisaties in de thuiszorg, ouderenzorg en bijvoorbeeld gehandicaptenzorg ook verder voor hun patiënttevredenheidsonderzoek. Vooral het meten van de subjectieve beleefde ervaringen van patiënten wordt steeds belangrijker. Daarvoor is het waardevol om ook verder te kijken dan alleen de PREM en PROM surveys en vragenlijsten. Zorginstellingen moeten vooral flexibel blijven met hun meetmethodes en ook de verbanden met de medewerkerstevredenheid goed in de gaten houden.

Hoe zou het zijn als…

Alle vormen van tevredenheidsonderzoek inzichtelijk zijn op één dashboard? Als uw tevredenheidsonderzoek ook betere zorgkwaliteit oplevert en meer zorg op maat?

Moderne survey software voor de zorg

GrowPromoter biedt hét moderne platform voor het onderzoeken van patiënttevredenheid én medewerkerstevredenheid. Dat kan met PREM en PROM-vragenlijsten, maar ook met andere meetmethodes en surveys. U kunt zelfs de correlatie tussen medewerkers- en patiënttevredenheid meten. Met onze online survey software voor de zorg kunt u steeds op het juiste moment de beste vragen stellen. Daardoor kan patiënttevredenheidsonderzoek laagdrempelig en continu worden uitgevoerd. Alle uitkomsten ziet u realtime en centraal op één dashboard. Dit online dashboard helpt u ook om de feedback direct te vertalen in concrete verbeteracties en prioriteiten. Steeds meer ziekenhuizen, tandartsen, apotheken, ouderenzorg- en thuiszorginstellingen kiezen daarom voor GrowPromoter voor hun patiënttevredenheidsenquête en andere metingen.

Meer dan PREM & PROM-vragenlijsten en surveys

Bekende methodes bij het patiënttevredenheidsonderzoek zijn PROM (Patient Reported Outcome Measures) en PREM (Patient Reported Experience Measures). Doordat het onderzoeken van de patiënttevredenheid nog sterk in het teken staat van (door zorgverzekeraars) verplichte metingen, wordt met PREM en PROM surveys en vragenlijsten veel waardevolle feedback en sturingsinformatie voor zorginstellingen nog niet verzameld.

Met moderne survey software sluit het een het andere gelukkig niet uit. Zorginstellingen kunnen naast hun verplichte onderzoek in hun patiënttevredenheidsenquête en -vragenlijsten ook extra vragen stellen over patiënttevredenheid. Juist voor die punten die die zijzelf belangrijk vinden. Vooral het meten van de subjectief beleefde patiëntervaringen wordt steeds belangrijker. Hiervoor zijn andere meetmethodes interessant. Een model van hoogleraar Sjaak Bloem met slechts zeven vragen is bijvoorbeeld waardevol om patiënten daadwerkelijk zorg op maat te kunnen bieden. 

Patiënttevredenheidsenquête met korte vragenlijst

Moderne survey software is een ideaal hulpmiddel voor alle tevredenheidsonderzoeken in de zorg. Een patiënttevredenheidsenquête met een laagdrempelige, korte vragenlijst zorgt daarbij voor meer respons en diepgaande inzichten. Zo kunnen zorginstellingen sturingsinformatie verzamelen om echt te werken aan betere zorgprocessen, zorgkwaliteit, hogere patiënttevredenheid en bijvoorbeeld het bieden van meer zorg op maat.

Welke zorginstellingen werken al met GrowPromoter? Bekende voorbeelden zie je hier.

Patiënttevredenheidsonderzoek bij apotheken

Onder de ruim twintig zorginstellingen die al werken met de survey software van GrowPromoter, zitten opvallend veel aanbieders van farmaceutische zorg (apotheken). Deze apotheken doen dat overigens niet alleen voor het onderzoeken van de patiënttevredenheid, maar ook voor hun medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De inzichten in de employee experience (EX) en customer experience (CX) kunnen de apotheken helpen met hun totale organisatieontwikkeling.

Sterke interactie patiënttevredenheid en medewerkerstevredenheid

Zeker voor zorginstellingen is het interessant om naast de patiënttevredenheid ook goed te kijken naar de invloed op hun medewerkerstevredenheid. Want juist in de zorg beïnvloeden de CX en EX elkaar sterk. Vooral tevreden medewerkers zorgen voor een hogere patiënttevredenheid en als de beleving van patiënten minder positief wordt, loopt de werkdruk meestal direct op. Deze samenhang kunnen monitoren en bijsturen is natuurlijk waardevol en biedt vooral in de zorg grote kansen.

Met de surveysoftware van GrowPromoter blijft u flexibel om verschillende soorten onderzoeksvragen te stellen. En u kunt de patiënttevredenheid én medewerkerstevredenheid meten en ook de onderlinge samenhang. Onze experience experts helpen met het stellen van de juiste vragen en kunnen u alles vertellen over de verschillende meetmethodes voor uw situatie en organisatiedoelstellingen.

Deel dit bericht:
Meer informatie
Wilt u na het lezen van dit item meer informatie of vrijblijvend gebruik maken van onze demo omgeving? Vraag dat dan hier aan.
ContactDemo Aanvragen

Nieuws

Alle artikelen