Tevredenheidsonderzoek bij gemeentes in opmars

Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt voor gemeentes en andere (semi)overheidsinstellingen steeds belangrijker. Het onderzoeken van klantervaringen is belangrijk om te kijken hoe burgers dienstverlening ervaren of denken over hun woonplaats of bepaalde overheidsinitiatieven of projecten. Medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt steeds belangrijker door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en om binnen de eigen organisatie te zorgen voor behoud, doorstroming of duurzame inzetbaarheid van personeel.

Met moderne feedback software kan dit tevredenheidsonderzoek steeds laagdrempeliger en continu worden uitgevoerd. Dat zorgt voor betere feedback en sturingsinformatie. Daarmee kunnen gemeentes en andere (semi)overheden gericht verbeteracties uitvoeren. De resultaten kunnen zij ook direct inzien.

Hoe zou het zijn als…

Klantfeedback direct in het dagelijks werk gebruikt wordt? Een medewerkerstevredenheidsenquête nog maar 10% van de tijd zou kosten?

Klantervaringen onderzoeken bij gemeentes

Voor gemeentes (en andere overheden) heeft GrowPromoter hét online platform om klantervaringen te onderzoeken onder burgers en – binnen de eigen organisatie – bij het personeel. Met de online onderzoeksoftware stellen organisaties steeds op het juiste moment de beste vragen voor klanttevredenheidsonderzoek of personeelstevredenheidsonderzoek.

Tijdens het klantervaringen onderzoeken bij gemeentes zien de gebruikers met GrowPromoter de resultaten direct (realtime) op hun online dashboard. Specialisten van GrowPromoter helpen ook om op het beste moment de juiste slimme vragen te stellen. Het dashboard helpt bovendien om de klantervaringen en feedback van onderzoeken direct te vertalen naar concrete verbeteracties.

Continue klanttevredenheidsenquête gemeente en overheid

Gemeentes en andere (semi)overheidsinstellingen spelen een belangrijke rol voor burgers. De afgelopen jaren hebben ook veel taakverschuivingen plaatsgevonden tussen overheden. Vooral gemeentes hebben hierdoor veel extra taken gekregen. Mede daardoor vinden gemeenten klanttevredenheidsonderzoek steeds belangrijker en willen zij feitelijk een continue klanttevredenheidsenquête houden. Dat kan met GrowPromoter omdat het onderzoeken van klantervaringen heel laagdrempelig kan plaatsvinden. Steeds met enkele korte vragen op het juiste moment.

Vragen voor onderzoeken klantervaringen gemeentelijke instellingen

Voor het onderzoeken van klantervaringen kunnen overheden en gemeentelijke instellingen verschillende meetmethodes gebruiken. Het meest bekend is waarschijnlijk de Net Promoter Score (NPS). Die is zeker interessant, maar wij kijken ook graag verder. Want slechts één slimme vervolgvraag kan u veel meer waardevolle feedback opleveren. En ook andere soorten onderzoeksvragen kunnen waardevol zijn bij het onderzoeken van klantervaringen door gemeentelijke instellingen.

Denk bijvoorbeeld aan de Customer Effort Score (CES), die aangeeft in hoeverre iemand zich voor zijn gevoel moet inspannen om een actie te voltooien. Met GrowPromoter blijft u flexibel om zeer uiteenlopende soorten onderzoeksvragen te stellen. Onze Experience Experts kunnen u alles vertellen over de verschillende meetmethodes en hun voor- en nadelen.

Samenhang met personeelstevredenheidsonderzoek en HRM gemeentes

Met de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt en de uitdagingen op het gebied van personeelsbeleid (HRM) wordt ook het personeelstevredenheidsonderzoek bij gemeentes steeds belangrijker. Want de organisaties van overheden en gemeentelijke instellingen zijn volop in ontwikkeling. Dan is het extra belangrijk om medewerkers met de juiste competenties te binden, ontwikkelen of om ze binnen te halen. Daarvoor is het onderzoeken van de personeelstevredenheid en hun behoeften met medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of een moderne medewerkerstevredenheidsenquête zeer waardevol.

De gemeten employee experience (EX) uit personeelstevredenheidsonderzoek is ook belangrijk voor het klanttevredenheidsonderzoek van de overheid en gemeentelijke instellingen. En andersom! Want uiteindelijk zorgen vooral tevreden ambtenaren voor tevreden klanten. En klantervaringen (oftewel de customer experience: CX) en behoeften van klanten worden steeds bepalender voor het personeelsbeleid van organisaties en de ontwikkeling van medewerkers.

Daarom kunt u het meetplatform van GrowPromoter benutten voor klanttevredenheidsonderzoek én medewerkerstevredenheidsonderzoek, inclusief de samenhang tussen CX en EX. Maar vaak begint het tevredenheidsonderzoek aan één kant: onder burgers óf medewerkers. Het andere tevredenheidsonderzoek kunt u daar later gewoon aan koppelen.

Nieuwsgierig geworden?

Of heeft u andere vragen over onderzoek naar klant- of medewerkerstevredenheidsonderzoek bij de (semi)overheid of gemeentelijke instellingen? Stel ons uw vraag gerust direct en vrijblijvend.

Deel dit bericht:
Meer informatie
Wilt u na het lezen van dit item meer informatie of vrijblijvend gebruik maken van onze demo omgeving? Vraag dat dan hier aan.
ContactDemo Aanvragen

Nieuws

Alle artikelen