Medewerkerstevredenheid bëinvloedt tevredenheid van patiënten

Het meten van de medewerkerstevredenheid wordt steeds belangrijker voor ziekenhuizen en zorginstellingen in de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en bijvoorbeeld privéklinieken. Daarom gaan zorginstellingen steeds vaker op zoek naar een enquêtesysteem of survey software. Dat is niet alleen van belang voor hun kwaliteitssysteem en certificering, maar ook vanwege oplopende personeelstekorten, organisatieontwikkeling of voor bijvoorbeeld werkdrukverlaging. Met moderne survey software kunnen zorginstellingen modern MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) continu en laagdrempelig uitvoeren. Dat levert waardevolle feedback en sturingsinformatie op om gericht te werken aan de medewerkerstevredenheid. Dat is ook direct van invloed op de patiënttevredenheid.

Hoe zou het zijn als…

U niet meer hoeft te leuren en iedereen graag meewerkt aan uw MTO? Als uw verzuim en verloop omlaag gaan met 20% door meer tevredenheid?

Moderne survey software voor de zorg

GrowPromoter biedt hét online enquêtesysteem voor het meten van medewerkerstevredenheid van zorginstellingen, ziekenhuizen, privé klinieken en bijvoorbeeld thuiszorginstellingen. Met onze moderne survey software voor de zorg kunt u steeds op het juiste moment de beste vragen stellen. Daardoor kan onderzoek naar de medewerkerstevredenheid laagdrempelig en continu worden uitgevoerd. En niet alleen voor het onderzoek onder personeel, maar ook voor de patiënttevredenheid. Op één centraal online dashboard ziet u steeds realtime de resultaten. Het dashboard helpt u ook om de feedback direct te vertalen in concrete verbeteracties en het stellen van prioriteiten voor een betere medewerkerstevredenheid en – indien gewenst – betere patiënttevredenheid.

Enquêtesysteem niet alleen voor certificering zorg

Het meten van de medewerkerstevredenheid bij zorginstellingen gebeurt steeds vaker. Maar vaak nog wel vooral als verplichting voor het kwaliteitssysteem en de certificering. Het is nu vooral nog een kleine voorhoede van ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, privéklinieken en instellingen in de thuiszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg die een stap verdergaat met hun enquêtesysteem en survey software. Zij doen dit vooral voor behoud van personeel, talent- en organisatieontwikkeling en bijvoorbeeld werkdrukverlaging.

Moderne survey software voor de zorg met een korte vragenlijst is een ideaal hulpmiddel om de betrokkenheid en medewerkerstevredenheid te meten. Een laagdrempelige, korte vragenlijst zorgt voor meer respons en meer diepgaande inzichten in de exployee experience (EX). Dat biedt meer kansen voor medewerkers (en HRM) om te werken aan hun ontwikkeling. En dus om mensen langer te binden aan de organisatie.

Blijf flexibel met uw survey software voor de zorg

Bij modern onderzoek naar medewerkerstevredenheid wordt vaak gewerkt met verschillende soorten vragen. Een bekend meetinstrument is NPS (Net Promotor Score) of eigenlijk eNPS (de employee NPS). Met als bekendste vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat je jouw werkgever aanbeveelt bij een vriend of familie? De score die hieruit komt, is interessant maar bij GrowPromter kijken wij graag verder. Want een korte, slimme vervolgvraag kan veel meer waardevolle sturingsinformatie opleveren voor de medewerkerstevredenheid van uw zorginstelling.

Ook andere soorten onderzoeksvragen kunnen daarvoor waardevol zijn, zoals de Customer Effort Score (CES) die aangeeft hoeveel moeite iemand voor zijn gevoel moet doen voor een bepaalde actie. Met GrowPromoter blijft u flexibel om verschillende soorten onderzoeksvragen te stellen. Onze experience experts kunnen u alles vertellen over de verschillende methodes en hun voor- en nadelen in uw situatie.

Welke zorginstellingen werken al met GrowPromoter? Bekende voorbeelden zie je hier.

Sterkte samenhang medewerkerstevredenheid en patiënttevredenheid

Voor zorginstellingen is het waardevol om naast de medewerkerstevredenheid ook te kijken naar de invloed op de patiënttevredenheid. En andersom want de medewerkerstevredenheid in de zorg en de patiënttevredenheid beïnvloeden elkaar over en weer. Vooral tevreden medewerkers zorgen voor tevreden patiënten en zodra patiëntervaringen teruglopen, loopt de werkdruk vaak op. Ook als het werken volgens protocollen wordt losgelaten, is monitoren van de medewerkerstevredenheid waardevol. Dat zorgt vaak direct voor een hogere medewerkerstevredenheid. Dit monitoren en steeds tijdig kunnen bijsturen is waardevol.

Met het flexibele enquêtesysteem van GrowPromoter kunt u de medewerkerstevredenheid en de patiënttevredenheid meten en ook de onderlinge samenhang. Dat is zeer uniek en kan zeker voor de zorg van grote waarde zijn.

Deel dit bericht:
Meer informatie
Wilt u na het lezen van dit item meer informatie of vrijblijvend gebruik maken van onze demo omgeving? Vraag dat dan hier aan.
ContactDemo Aanvragen

Nieuws

Alle artikelen