NPS, eNPS & CES software

MET NPS, ENPS EN CES UW BEDRIJFSPRESTATIES VERBETEREN

U wilt verhoogde grip op de kwaliteit van de klantrelatie of werknemersrelatie?

Voor het meten en evalueren van klanttevredenheid, zijn NPS en CES bekende en beproefde methoden. Voor werknemerstevredenheid en loyaliteit is dit de eNPS. De inzichten uit deze scores dienen als basis voor het uitzetten van strategieën die leiden tot (nog) hogere scores. 

Hoe u deze scores eenvoudiger kunt verzamelen, verwerken en analyseren, daar hebben we bij GrowPromoter een krachtig antwoord op. De kern van ons antwoord bestaat uit kennis, ervaring, slimme software en Smart Interactive Dashboards. Deze laatste maken het mogelijk om snel en efficiënt te schakelen tussen diverse dashboards met managementinformatie voor een real time, compleet en helder overzicht. Uiteraard is deze informatie binnen het GrowPromoter platform eenvoudig te delen binnen bijvoorbeeld het marketing- op managementteam. GrowPromoter: slimmer enquêteren, slimmer analyseren, slimmer groeien.

Klanttevredenheid meten

Net Promoter Score (NPS) is een veelgebruikte marketingstatistiek die zich met name richt op één datapunt. NPS is een mogelijkheid om door middel van vraagstelling aan klanten:

 • De service, klantbeoordeling of werknemerstevredenheid te verbeteren.
 • De concurrentiepositie te bepalen.
 • Snel in te spelen op het verbeteren van door de doelgroep benoemde aandachtspunten.

NPS is een krachtig hulpmiddel voor bedrijven om klantrelaties te evalueren en te verbeteren, en dient als een indicator voor groei en klantbetrokkenheid. Het principe van NPS bestaat uit een met scores te beantwoorden kernvraag die betrekking heeft op de klanttevredenheid. Bijvoorbeeld: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u ons bedrijf/product zou aanbevelen aan een vriend of collega?’ Deze scores zijn numeriek en kunnen variëren van -100 tot +100. Hoge scores duiden op ‘Promoters’, gemiddelden op ‘Passieven’ en lage scores komen vanuit ‘Critici’. De uiteindelijke NPS wordt berekend door het percentage Promoters te verminderen met het percentage Critici.

Het nut van Net Promoter Score – NPS 

Het doel is het bereiken van een positieve NPS. Een NPS die boven de nul uitkomt wordt als ‘goed’ gezien, een score boven de 50 als ‘excellent’. NPS (Net Promoter Score) geeft numerieke scores. Zonder dieper inzicht te bieden in de redenen achter deze scores. Om dit te ondervangen, kunnen extra enquêtevragen worden gesteld die meer inzicht geven waarom een invite kiest voor scores die hen tot een Promoter, Passieve of Criticus maken. 

Simpel werken met NPS

Een NPS-meting wordt doorgaans uitgevoerd via e-mail of mobiele uitnodigingen, waarbij de eerste vraag direct in de uitnodiging staat. Alle scores en feedback worden in dashboards weergegeven, die real time kunnen worden gedeeld om de organisatieontwikkeling te ondersteunen. Door de vraagstelling te combineren met aanvullende vragen en 'closed loop feedback' worden NPS-gegevens nog waardevoller. Dit biedt de mogelijkheid om real-time te reageren op negatieve feedback. 

Heeft u interesse in het inzetten van NPS voor uw organisatie? Wilt u meer weten over de meest effectieve en moderne manier van werken met klanttevredenheidsonderzoeken? Neem dan contact met ons op.

Employee Net Promoter Score – eNPS

Medewerkerstevredenheid meten – eNPS

De employee Net Promoter Score heeft vergelijkbare uitgangspunten als de NPS, maar is specifiek ingericht op werknemerstevredenheid. eNPS is een mogelijkheid om door middel van minimale vraagstelling aan werknemers:

 • De moods & minds van medewerkers te meten.
 • De werknemerstevredenheid te verbeteren.
 • Beter in te spelen op het verbeteren van door de doelgroep benoemde aandachtspunten.
 • Inzichten te verkrijgen over de relatie tussen werknemerstevredenheid en bedrijfsresultaten.

Terwijl NPS klanttevredenheid en -loyaliteit meet, richt eNPS zich op de werknemers van een bedrijf.  eNPS wordt verkregen uit korte, laagdrempelige werknemersenquêtes. eNPS is een beproefde methodiek die helpt bij het identificeren van problemen en het vinden van de juiste oplossing die in verband staan met werknemerstevredenheid. 

Door de resultaten van medewerkersonderzoeken te analyseren, kun je gerichte acties ondernemen om de eNPS en de algehele medewerkersbetrokkenheid te verbeteren.

eNPS medewerkersenquêtes geven managers inzicht welke verbeteringen nodig zijn. Voorbeelden zijn informatie over de tevredenheid over interne communicatie, de fysieke en emotionele werkomgeving of het duurzaamheidsimago.

Effectief werken met eNPS

De moderne feedback software van GrowPromoter maakt het op eenvoudige wijze mogelijk om continu en laagdrempelig de stemming onder medewerkers te meten. Bijvoorbeeld door het implementeren van korte metingen op relevante momenten, bijvoorbeeld in samenhang met een scrum-werkmethode.

INCREASE EMPLOYEE PRODUCTIVITY

Heeft u interesse in het inzetten van eNPS voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Know what that's like?
Then get in touch with us without any obligation. Leave your details, and we will contact you to provide you with useful information.

“The important thing is to not stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.”

― Albert Einstein

Customer Effort Score – CES

Hoe ervaren onze klanten onze bereikbaarheid en communicatie? 

De Customer Effort Score- CES is een prestatie-indicator, die inzicht geeft in de ervaring rondom de communicatie met een bedrijf en contacttevredenheid. Net als bij NPS en eNPS wordt ook de CES -waarde bepaald aan de hand van een korte vragenlijst. Een goed, meestal hoog resultaat betekent dat de klant weinig moeite heeft ervaren om op de juiste manier geholpen te worden of om de gewenste informatie te verkrijgen.

Customer Effort Score – CES is een veelgebruikte marketingstatistiek die zich met name richt op één datapunt. CES is een mogelijkheid om door middel van vraagstelling aan klanten:

 • De gebruikersinspanning vast te leggen.
 • Inzicht te verkrijgen in hoe de bereikbaarheid ervaren wordt.
 • De service van een afdeling of het bedrijf te verbeteren
 • Optimaal in te spelen op het verbeteren van door de doelgroep benoemde aandachtspunten.

De deelnemer wordt gevraagd de te nemen inspanning of de mate van tevredenheid over de oplossing, te waarderen met een numerieke score. Bij het berekenen van de Customer Effort Score wordt de gemiddelde waarde bepaald. Het meest zinvol is het om de CES-waarden te verzamelen, kort nadat de interactie heeft plaatsgevonden.

Waarom CES belangrijk is

De Customer Effort Score – CES, zorgt voor een prestatiescore die informatie geeft over de moeite die klanten moeten doen om met een bedrijf te communiceren. Een goede CES is belangrijk omdat bedrijven het zich eenvoudigweg niet kunnen veroorloven klanten af te staan aan de concurrentie. Een goede CES betekent dat u het klanten zo eenvoudig mogelijk heeft gemaakt zaken met u te doen. Dit stemt tot verhoogde klanttevredenheid, wat leidt tot een verhoogde kans dat klanten loyale klanten worden. CES is een belangrijke indicator die u helpt te groeien. 

De moderne feedback software van GrowPromoter maakt het op eenvoudige wijze mogelijk om Customer Effort Score te meten. Heeft u interesse in het inzetten van CES voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Know what that's like?

News

All articles

MORE INFORMATION OR A FREE QUOTE?

GET IN TOUCH WITH US

Contact form

This field is for validation purposes and should be left unchanged.