Directe invloed HR op bedrijfsgroei met feedback medewerkers

Veel organisaties willen dat HR meer invloed op bedrijfsgroei of andere strategische doelstellingen krijgt. In de kern betekent dit vooral: de meest passende talenten werven en medewerkers doelgericht ontwikkelen. De feedback van medewerkers en de medewerkersloyaliteit meten, is daarbij cruciaal om zicht te houden op hun betrokkenheid, ontwikkelbehoeften en ontwikkelmogelijkheden. Hoe borg je dat in de organisatie en je HR-beleid? Focus op de talent journey en het continu, kort meten van medewerkersfeedback.

De wereld, economie en arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Organisaties anticiperen en reageren daarop en de talenten en vaardigheden van hun medewerkers zijn daarbij hun belangrijkste troef. HRM moet en kan daarbij vaak een grotere en directe bijdrage leveren aan de doelen en resultaten van de organisatie, maar hoe dat precies moet? Met die vraag worstelen veel organisaties en HR-professionals. HR Analytics is in opmars en geeft nieuwe inzichten. De impact in invloed van HR op bedrijfsgroei en de bedrijfsresultaten wordt uiteindelijk natuurlijk vooral bepaald door de mate waarin HR geschikte talenten kan aantrekken, ongewenst verloop kan voorkomen en bestaande medewerkers doelgericht kan laten ontwikkelen. De achterliggende vraag blijkt in de praktijk vooral hoe je daar grip op krijgt en houdt. Deze vier stappen zijn daarvoor zeer waardevol, met als rode draad de feedback van medewerkers en het meten van hun betrokkenheid.

    1. Breng de Talent Journey in kaart

Bedrijven die willen groeien, vergroten hun zicht op de behoeften van klanten door goed te kijken naar de customer journey. Daardoor kunnen zij beter aansluiten bij die behoeften. Bij het werven, binden en ontwikkelen van talenten zou dat niet anders moeten zijn. Dan is de talent journey belangrijk. Die begint bij de oriëntatiefase van (potentiële) medewerkers, recruitmentgesprekken en onboarding, maar het eindigt niet wanneer iemand eenmaal echt aan de slag gaat. Dan is het belangrijk om de ervaring en ontwikkeling van medewerkers te volgen en te monitoren wanneer iemand zich wellicht ‘uitgeleerd’ begint te voelen. Zodat de uitdaging in het werk kan worden aangewakkerd. De feedback van medewerkers is daarbij essentieel. Hoe de exacte talent journey eruitziet, verschilt per organisatie. Breng die in kaart samen met collega’s van verschillende afdelingen en bepaal de belangrijke momenten: de ‘momenten van de waarheid’. Daar begint het inbedden van betrokkenheid, loyaliteit en ontwikkelkansen in HR- en organisatiebeleid.

    2. Vergroot grip op ontwikkeling en betrokkenheid medewerkers 

Zicht en grip krijgen op de ontwikkelbehoeften, loyaliteit en betrokkenheid van medewerkers wordt vaak lastig gevonden. De talent journey is belangrijk om hier doelgericht aan te werken. De oude medewerkerstevredenheidsenquête of het MTO (Medewerkers Tevredenheidsonderzoek) is daarvoor niet genoeg. De verschillende fasen van de talent journey worden hierin vaak onvoldoende belicht en er is weinig zicht op prioriteiten en thema’s vanuit de medewerker. Bovendien wil je sneller dan eens per jaar actie kunnen ondernemen op de gemeten behoeften en feedback van medewerkers. Met online medewerkersonderzoek kun je tegenwoordig gelukkig continu medewerkersfeedback meten. Steeds kortdurend en laagdrempelig, dus met hogere responspercentages en meer waardevolle feedback van medewerkers. Een belangrijke voorwaarde voor meer invloed van HR op bedrijfsgroei.

    3. Stel de goede vraag: eNPS of andere vragen?

Op belangrijke momenten in de talent journey is het belangrijk om laagdrempelig de juiste slimme vraag (of enkele vragen) te stellen. Het meten van eNPS (employee Net Promotor Score) is een bekende metric om feedback en betrokkenheid van medewerkers te meten. Maar er zijn meer metrics, allemaal met hun eigen voor- en nadelen. Denk goed na wat voor uw situatie per moment de juiste onderzoeksvragen zijn of laat u hierover adviseren. De ene keer is dat misschien eNPS, maar de volgende geeft een andere metric wellicht meer waardevolle inzichten in de feedback van medewerkers. Het online platform van GrowPromoter geeft gebruikers bewust de vrijheid en flexibiliteit om meerdere soorten onderzoeksvragen te stellen. 

    4. Inbedden acties en opvolging feedback medewerkers

Doorlopend feedback van medewerkers meten is waardevol omdat het meer en actuele inzichten geeft en omdat je direct actie kunt ondernemen op individuele feedback. Ook dat moet je dus inbedden in de organisatie en het beleid. Bepaal intern hoe je omgaat met de continue stroom van medewerkersfeedback. Zo ontstaat een uniforme werkwijze en een heldere way of working. Denk daarbij bewust na over hoe HR meer invloed op bedrijfsgroei of andere doelen kan krijgen. Ga de medewerkersfeedback en resultaten van ondernomen acties meten en bekijk op je online dashboard met actuele resultaten waar nieuwe acties nodig zijn. Zo creëer je closed loop feedback en groeit de grip op de loyaliteit en betrokkenheid van medewerkers en het zicht op ontwikkelbehoeften en ontwikkelmogelijkheden. 

Maximale invloed HR op bedrijfsgroei

Met deze vier stappen groeit de direct impact van HR op bedrijfsgroei en andere strategische organisatiedoelen, met de feedback van medewerkers en via de medewerkersloyaliteit en medewerkersbetrokkenheid (employee experience). En dat is direct van invloed op de customer experience (CX). Een grotere en meer directe impact van HRM op de bedrijfsgroei en andere doelstellingen lijkt me nauwelijks denkbaar.

Deel dit bericht:
Meer informatie
Wilt u na het lezen van dit item meer informatie of vrijblijvend gebruik maken van onze demo omgeving? Vraag dat dan hier aan.
ContactDemo Aanvragen

Nieuws

Alle artikelen